Handelsbetingelser: Privat

§ 1 Omfang

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af varer online på Hvidevarer.bilka.dk. Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Hvidevarer.bilka.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

Hjemmesiden www.hvidevarer.bilka.dk ejes og drives af Salling Group, Bilka, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (herefter ”Hvidevarer.bilka.dk”). Kundeservice kan kontaktes på tlf. 87 78 30 80.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Køber opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver. Køber får en kopi af handelsbetingelserne sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

På Hvidevarer.bilka.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

Hvidevarer.bilka.dk sender en kvittering til køber, når ordren er gennemført.

§ 3 Ejendomsret

Ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under aftalens løbetid overgår til køber på leveringstidspunktet.

Køber er således berettiget til at råde retligt over varerne, tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.

Hvidevarer.bilka.dk har ikke taget ejendomsforbehold i varerne.

§ 4 Priser, betalingsbetingelser og gebyrer

Alle priser på Hvidevarer.bilka.dk oplyses inklusiv moms og afgifter.

Hvidevarer.bilka.dk forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet. Hvidevarer.bilka.dk tager endvidere forbehold for prisændringer samt ændring af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på Hvidevarer.bilka.dk, fx på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige afgifter.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Debit og Eurocard. Der betales pt. ingen kortgebyrer.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort, ”reserveres” beløbet på købers konto. Når Hvidevarer.bilka.dk (eller en af Hvidevarer.bilka.dk valgt leverandør) efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, udsteder Hvidevarer.bilka.dk et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra Hvidevarer.bilka.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved EAN-nummer og MobilePay.

Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når produkterne sendes fra leverandøren.

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark med de undtagelser der følger nedenfor.

Som udgangspunkt sender Hvidevarer.bilka.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Dog gælder der ved enkelte varer en længere afsendelsesfrist, hvilket vil være anført ved bestilling af varen. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Hvidevarer.bilka.dk tager forbehold for udsolgte varer.

Hvidevarer.bilka.dk estimerer normalt en leveringstid på max. 4 hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for Hvidevarer.bilka.dk’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer Hvidevarer.bilka.dk ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Hvidevarer.bilka.dk leverer til Bornholm og andre ikke-brofaste øer* uden ekstra omkostninger. Der kan dog være 1-2 dages forlænget leveringstid. Der leveres for disse områder dog kun til kantsten dvs. første dør på gadeplan (udendørs). Der er ikke mulighed for opbæring, montering eller andre serviceydelser.

*Gælder disse øer: Bornholm (3700), Ærø (5960-5985), Fanø (6720), Fur (7884), Samsø (8305), Læsø (9940). For andre ikke-brofasteøer leveres til nærmeste kajkant, og transport herfra må køber selv arrangere.

Hvidevarer.bilka.dk leverer ikke til Færøerne eller Grønland. Er køber bosiddende her kan køber enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller kontakte kundeservice for at høre om mulighederne for levering til færgeleje, f.eks. Grønlandshavnen.

Modsætter køber sig levering, f.eks. ved ikke at møde op, eller er lovlig installation ikke mulig, jf. § 6 nedenfor, er Hvidevarer.bilka.dk berettiget til at kræve et af Hvidevarer.bilka.dk fastsat gebyr herfor eller alternativt at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for varerne alene køber.§ 6 Installation

A. Ansvar ved Hvidevarer.bilka.dk’s installation

Køber kan ved bestilling af hårde hvidevarer anmode om, at Hvidevarer.bilka.dk – mod særskilt betaling - installerer varen. Prisen herfor fremgår ved købers bestilling. I så fald vil Hvidevarer.bilka.dk installere de hårde hvidevarer til eksisterende og lovlige installationer.

Hvis købers installationer ikke er i overensstemmelse med de krav, som kræves til tilslutning af hårde hvidevarer, er enhver skade, der som følge heraf måtte opstå herunder på de hårde hvidevarer, bygninger og/eller installationer, købers eget ansvar og risiko. Hvidevarer.bilka.dk opfordrer køber til - inden de hårde hvidevarer benyttes - at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.

Hvidevarer.bilka.dk kan forud for installationen forlange ulovlige forhold udbedret for købers regning og risiko.

B. Ansvar ved købers egen installation/udpakning af produktet

Såfremt køber selv ønsker at pakke varen ud og installere varen, er enhver skade, der som følge heraf måtte opstå, købers eget ansvar og risiko

C. Ansvar ved indbæring af produkter

Af sikkerhedsmæssige grunde må chaufføren ikke tage sine sko af i forbindelse med levering af produktet. Køber skal derfor selv sørge for eventuel afdækning af gulv. Eventuel afdækning skal ske inden chaufføren ankommer. Enhver skade som måtte opstå som følge af manglende eller mangelfuld afdækning er alene købers ansvar og risiko.

§ 7 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende forpligtelser:

A. Underretning

Køber skal meddele Hvidevarer.bilka.dk om eventuelle fejl eller mangler ved varerne indenfor rimelig tid efter, at køber har opdaget fejlene/manglerne. Hvidevarer.bilka.dk’s modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.

Køber opfordres til at anvende proceduren, som står beskrevet på hjemmesiden under punktet ”Kundeservice” à ”Reklamation”.

B. Betaling af fragtomkostninger ved reklamation

Hvidevarer.bilka.dk sender en pakkelabel, som kan benyttes ved indsendelse af købers reklamation. Portoen er betalt på den fremsendte pakkelabel. Produktet skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen, så Hvidevarer.bilka.dk kan tilbagebetale købers fragtomkostninger.

Når køber returnerer produktet, bedes køber beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

§ 8 Sælgers ansvar

A. Udbedring

Hvidevarer.bilka.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved varen, som medfører, at varen på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor varens garantiperiode for at forpligte Hvidevarer.bilka.dk til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation inden for 2 måneder anses som værende rettidig. Batterier og netdele anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.

Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl er ikke omfattet af Hvidevarer.bilka.dk’s forpligtelse til udbedring.

B. Følgeskader

Hvidevarer.bilka.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varerne, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.

C. Produktansvar

Hvidevarer.bilka.dk’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. følger gældende lovgivning.

I tilfælde af  produktskade, skal køber straks underrette Hvidevarer.bilka.dk og medvirke til sagens opklaring. Hvidevarer.bilka.dk har ret til at besigtige skaden.

§ 9. Mangler ved varen

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens mangelsregler i øvrigt anvendelse.

§ 10 Fortrydelsesret

A. Fortrydelsesret

Der er 30 dages returret på varer købt hos Hvidevarer.bilka.dk. Det gælder for nye og ubrugte varer. I den periode kan køber meddele Hvidevarer.bilka.dk sin beslutning om at sende varen retur.

Såfremt varens værdi er forringet, eks. hvis varen har været taget i brug eller på anden måde ikke fremstår som ny, er der 14 dages returret. Køber skal inden for 14 dage meddele Hvidevarer.bilka.dk sin beslutning om at sende varen retur. Hvis varens værdi er forringet, kan køber miste købsbeløbet, helt eller delvist.

Fortrydelsesfristen gælder fra den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Hvidevarer.bilka.dk sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Køber kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular. Standardfortrydelsesformularen kan også downloades på Hvidevarer.bilka.dk.

Køber har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen elektronisk på Hvidevarer.bilka.dk. Hvis køber anvender denne mulighed, kvitterer Hvidevarer.bilka.dk omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af produktet uden samtidig at give Hvidevare.bilka.dk tydelig meddelelse om dette.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet samt returnerer varerne senest 14 dage herefter, jf. nærmere nedenfor.

B. Delvis fortrydelse

Hvidevarer.bilka.dk giver dig adgang til delvis at fortryde dit køb. Du skal hertil være opmærksom på, at hvis du har købt flere varer i én ordre, og ønsker at fortryde dele af ordren, refunderes leveringsomkostningerne ikke.

C. Følge af fortrydelse

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Hvidevarer.bilka.dk alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Hvidevarer.bilka.dk har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.

Hvidevarer.bilka.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Bemærk: Du har ikke krav på tilbagebetaling af leveringsomkostninger ved delvis fortrydelse af dit køb.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Hvidevarer.bilka.dk om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Hvidevarer.bilka.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Hvidevarer.bilka.dk har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

D. Køber kan ikke gøre fortrydelsesretten gældende i følgende tilfælde:

  • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

  • Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

  • Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos køber, som køber på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

  • Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med købers accept.

§ 11 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven har Hvidevarer.bilka.dk pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Hvidevarer.bilka.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde varer indenfor hvidevarer, elektronik, telekommunikation og forsikring. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Alle oplysninger som Hvidevarer.bilka.dk registrerer for at kunne behandle købers bestilling, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Første gang der købes en vare på Hvidevarer.bilka.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Hvidevarer.bilka.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Det er frivilligt, om køber vil give Hvidevarer.bilka.dk de ønskede oplysninger, men Hvidevarer.bilka.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Af hensyn til lovkrav, opbevares oplysningerne i 5 år. Oplysningerne vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til en tredjepart uden køber accept.

Den dataansvarlige er:

Salling Group

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Bliver Hvidevarer.bilka.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er Hvidevarer.bilka.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.

 

Køber har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Hvidevarer.bilka.dk om vedkommende, dog med visse lovbestemte undtagelser i det omfang dette følger af lovgivningen. Køber har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af de personlige oplysninger. Køber har herudover også ret til at få korrigeret sine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

Hvidevarer.bilka.dk anvender cookies for at holde styr på de produkter, som køber har lagt i sin indkøbskurv, og for at yde køber den bedst mulige personlige brugeroplevelse.

Denne cookie er en lille tekstfil, der bliver opbevaret på købers enhed, og som bliver brugt til at kunne genkende køber ved købers næste besøg. Desuden anvender Hvidevarer.bilka.dk log-statistik software med henblik på at optimere hjemmesiden og dets funktioner.

Hvis køber ønsker at klage over Hvidevarer.bilka.dk’s behandling af sine personoplysninger kan køber rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

§ 12 Markedsføring

E-mail-adressen, som Hvidevarer.bilka.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på Hvidevarer.bilka.dk, kan benyttes af Hvidevarer.bilka.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber kan til enhver tid frabede sig at modtage disse henvendelser via ”Min Side” på Hvidevarer.bilka.dk, via linket i mailen eller ved at kontakte Hvidevarer.bilka.dk.

§ 13 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: hvidevarer@bilka.dk.

Køber har også mulighed for at klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet. Se mere på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hvidevarer@bilka.dk.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med Hvidevarer.bilka.dk’s virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 29-06-2017